Viden, udvikling og samvær
4690 HaslevVælg område
Vis underviser
Bodil Heiede
Ledige pladser

Samtalecafe 2021: Livets store udfordringer

Ved spørgsmål ring til 20 40 42 10

Samtalecafe 2021: Livets store udfordringer
Bodil Heiede - AOF Næstved og Susålandet
Alle 8 mødegange foregår i Ridergade 16

Coronakrisen har givet mange af os tid og behov for at standse op og tænke over livets store spørgsmål. Livet er fuldt af modsætninger, og det er godt at sætte ord på dilemmaer og erfaringer og lære noget om, hvad store tænkere og andre mennesker har tænkt om livets udfordringer. Der tilbydes ikke terapi, men mulighed for fordybelse i dagliglivet og den klassiske dannelse. Under udvælgelsen af materialet har jeg tænkt på at skabe alsidighed og vælge små situationsbeskrivelser, der fanger menneskelivet i en nøddeskal.

Samtalecafeen er tænkt som en mulighed for at forholde sig til nye og kendte synsvinkler på livets mangfoldighed. Vi skal i fællesskab hver gang undersøge et nyt livstema igennem forskellige fortællinger med plads til egne tanker og fri tale. Samtalen vil bevæge sig igennem små oplæg, tekstcitater, associationer, stilhed, højtlæsning og lignende. Den fælles samtale bliver den bærende aktivitet, og vi bestemmer undervejs, hvor meget plads vi vil give til andre aktiviteter.

Jeg er uddannet cand.mag. i religion og historie. Om mine to fag vil jeg gerne fremhæve, at religionsfaget er et alsidigt fag, der trækker på viden fra religionshistorie, religionssociologi, religionspsykologi, filosofi, etik, kirkehistorie og teologi. Alle disse fag kan være i spil, når man arbejder med de store livsspørgsmål. Historiefaget er den nøgterne legekammerat, som kan fastholde os på kildekritikken og kulturhistorien, hvilket er guld værd i forhold til tekstanalyse. Ikke desto mindre skal vi især beskæftige os med vores umiddelbare tolkninger af det forelagte materiale og kun inddrage baggrundsviden i mindre omfang.

Bodil Heiede vil lede Samtalecafeen. Hun er uddannet cand.mag. i religion og historie og har arbejdet i 25 år som gymnasielærer. Hun har erfaringer med forskellige slags samtalegrupper for voksne f.eks. filmklub, litteraturkreds, ældreklub, lektielæsning for indvandrere og flygtninge og refleksionsgrupper inden for Folkekirken. Hertil kommer forskellige foredrag og aftenskoleundervisning.

Samtale: Sprog og fortælling
Sprog har været med menneskene siden urtiden. Vi skal høre et oplæg om de mange sider i sproget, der er knyttet til den fysiske verden, der omgiver os. Lydmalende ord, tegnord, symboler, billedtale og lignelser. Derefter skal vi arbejde med ordsprog, og den måde vi forstår os selv ved at lave fortællinger. Vi skal også tale om den interesse for menneskers evne til at fortælle, som findes inden for nutidens hjerneforskning og inden for psykologien.
Tirsdag d. 06.04.2021 kl. 14-16.30
Hold nr. 211-621 Pris kr. 100,-

Samtale: Opdragelse og leg
Menneskebørn skal lære meget mere end dyrebørn, og mennesker bliver ved med at lære igennem hele livet. Vi begynder med at tale om omsorgen for spædbørn som optakt til et oplæg om betydningen af leg, dramatisering og ritualer. Derefter skal vi arbejde med tankerne bag forskellige traditionelle børnelege, og sammenligne idealerne bag nordisk og samisk børneopdragelse. Til sidst taler vi om børnene skal tilhøre forældrene eller staten.
Tirsdag d. 13.04.2021 kl. 14-16.30
Hold nr. 211-622 Pris kr. 100,-

Samtale: Fællesskab og længsel
Mennesket er et socialt dyr med en bevidsthed, der rækker ud over dagen og vejen. Med inspiration fra et digt af Tom Kristensen taler vi om mennesket som et socialt dyr med længsler og åndelige behov. Vi skal derefter høre et oplæg om flokmentalitet og heltedyrkelse baseret på filosoffen Rene Girard. Vi skal beskæftige os med forskellige former for tab og nederlag ud fra en novelle af Cecil Bødker "Den yderste dag" fra novellesamlingen "øjet" og ud fra et citat fra Lars Løkke Rasmussens nyudgivne erindringer.
Tirsdag d. 20.04.2021 kl. 14-16.30
Hold nr. 211-623 Pris kr. 100,-

Samtale: Moral og næstekærlighed
Menneskelige samfund er baseret på tradition og idealer under forandring. Vi tager en samtale om nogle af de traditioner som navngivning, kønsroller og social kontrol, som overalt bidrager til sammenhængskraften i et samfund. Derefter skal vi arbejde med begreber som lykketik og pligtetik og gennemgå De ti bud og Janteloven. Næstekærligheden præsenteres igennem et par lignelser fra Ny Testamente, og vi slutter af med en samtale om samfundssind i forbindelse med coronakrisen.
Tirsdag d. 04.05.2021 kl. 14-16.30
Hold nr. 211-624 Pris kr. 100,-

Samtale: Frihed og fornyelse
Et af de store fælles idealer, som alle mennesker ser noget godt i er begrebet frihed. Vi skal høre et oplæg om det frihedsbegreb, der hører sammen med indførelse af demokrati. "Frihed er det bedste guld i verden" synger vi i Højskolesangbogen, og eksistentialisterne besang friheden samtidig med at Sartre kaldte friheden en dom. Der bliver tid til at se på Kierkegaard og Løgstrups tanker om livet som en gave og høre en novelle af Ida Jessen: "En udflugt" fra novellesamlingen "Postkort til Annie" og til en afsluttende samtale om det enkelte menneskes personlige frihed.
Tirsdag d. 18.05.2021 kl. 14-16.30
Hold nr. 211-625 Pris kr. 100,-

Samtale: Sandhed og løgn
De fleste er betaget af sandheden og vil gerne høre om den. Vi begynder med et oplæg om sandhed som filosofisk begreb. En af pointerne uddybes gennem et humoristisk digt af Benny Andersen: "Til efteråret". Vi går i dybden med løgnens væsen gennem eksempler hentet fra psykologen Jordan Petersons bog: "De 12 regler". Der bliver tid til en samtale om fortielser og løgne, som måske fylder mere, end vi har lyst til at tro. Til slut præsenteres Kierkegaards syn på sandheden ud fra hans tolkning af Sokrates fra antikkens Grækenland.
Tirsdag d. 25.05.2021 kl. 14-16.30
Hold nr. 211-626 Pris kr. 100,-

Samtale: Godhed og ondskab
Ondskab findes muligvis, men forklares meget forskelligt. Som indledning taler vi om et berømt maleri fra renæssancen af Pieter Breugel, der hedder "Fastens strid med fastelavn". Derefter kommer der et oplæg om forskellige forklaringer på det onde med hovedvægt på psykologen Jordan Peterson. Dette følges af to eksempler på ondskab hentet dels fra en konfrontation med en fangevogter fra Auschwitz og dels ud fra en novelle af Cecil Bødker: "Vædderen" fra novellesamlingen "Øjet". Til slut taler vi om godhed og den sårbarhed, der hører med til det gode.
Tirsdag d. 01.06.2021 kl. 14-16.30
Hold nr. 211-627 Pris kr. 100,-

Samtale: Sorg og glæde
Både i dyreverdenen og hos menneskene gives der udtryk for sorg og glæde. Mai-Britt Guldin har skrevet en udmærket lille bog, der hedder "Sorg", som er udkommet i serien Tænkepauser. Vi skal bl.a. beskæftige os med, hvorfor sorg er pinlig og tabuiseret. Derefter vender vi os til et par Kierkegaard-citater om sorg og til nogle af vores store salmedigtere Kingo, Grundtvig og Jakob Knudsen og deres beskrivelse af glæde. Vi tager en tur forbi Løgstrups tanker om de suveræne livsytringer og andre eksempler på, hvordan modsætninger kan leve med hinanden.
Tirsdag d. 08.06.2021 kl. 14-16.30
Hold nr. 211-628 Pris kr. 100,-

Alle 8 samtalecafeér
Tirsdag d. 06.04.2021 kl. 14-16.30
Hold nr. 211-621 Pris kr. 680,-(595,-)
Der serveres kaffe og småkager hver gang.

Mere om dette kursus

Priser og tilmelding


Kursusinformation

Start: 06-04-2021, kl. 14:00

Ugedag Tirsdag
Holdnr211-620
Adresse AOF HUSET
Riddergade 16
4700 Næstved
LokaleFælleslokalet, 1. sa
Holdtimer24
Antal mødegange8
AfdelingAOF Næstved og Susålandet

Kursusdage

06-04-2021 Tirsdag 14:00  -  16:30
13-04-2021 Tirsdag 14:00  -  16:30
20-04-2021 Tirsdag 14:00  -  16:30
04-05-2021 Tirsdag 14:00  -  16:30
18-05-2021 Tirsdag 14:00  -  16:30
25-05-2021 Tirsdag 14:00  -  16:30
01-06-2021 Tirsdag 14:00  -  16:30
08-06-2021 Tirsdag 14:00  -  16:30

Faktaoplysning

Betalingsbetingelser


Tilføj til min kalender

Her har du mulighed for at føje dette arrangement til din kalender, f.eks. for at reservere datoen, også selv om du ikke har tilmeldt dig: Tryk på "tilføj til min kalender" Tryk på "åben knap" Lykkes det ikke, så tryk "gem" i stedet for "åbn" og importer fra din kalender.